บริการดูดส้วม สูบส้วม 085-1191559 อำเภอบางบ่อ

SamutPrakanservice บริการดูดส้วม รถสูบส้วม บริการพื้นที่อำเภอบางบ่อ รับแก้ปัญหาต่างๆ ส้วมเต็มไม่ระบาย ส้วมตันจากสิ่งแปลกปลอม ท่อตันจากเศษขยะเศษผม อ่างล้างจานอุตตันจากไขมัน กลิ่นเหม็นจากการใช้งานเป็นเวลานาน น้ำเสียจากสารเคมีี จบทุกปัญหาที่เรา ด้วยทีมงานมืออาชีพ

พื้นที่ให้บริการอำเภอบางบ่อ

 • ตำบลบางบ่อ
 • ตำบลคลองด่าน
 • ตำบลบ้านระกาศ       
 • ตำบลคลองสวน
 • ตำบลบางพลีน้อย
 • ตำบลเปร็ง
 • ตำบลบางเพรียงค
 • ตำบลลองนิยมยาตรา

 

ถนนในพื้นที่อำเภอบางบ่อ

 • ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3)
 • ถนนบางนา-บางปะกง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34) และทางพิเศษบูรพาวิถีด้านบน
 • ถนนเทพารักษ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268)
 • ถนนรัตนราช (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3117)
 • ถนนปานวิถี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3117)
 • ถนนเลี่ยงเมืองบางบ่อ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3413)
 • ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรี (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7)
 • ถนนเคหะบางพลี (ทางหลวงชนบท สป.1006)
 • ถนนเทพราช-ลาดกระบัง (ทางหลวงชนบท ฉช.3001)
 • ทางหลวงชนบท สป.1005 (สีล้ง-บางพลีน้อย)
 • ทางหลวงชนบท สป.2003 (แยกทางหลวงหมายเลข 34-ทางหลวงหมายเลข 7)
 • ทางหลวงชนบท สป.6004 (บ้านนิยมยาตรา-บ้านคลองสวน)
 • ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี
 • ถนนเลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต
 • คลองสำโรง
 • คลองประเวศบุรีรมย์
 • คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต
 • คลองด่าน
 • คลองบ้านระกาศ
 • คลองบางพลีน้อย

ส้วมราดน้ำไม่ค่อยลง พอฝนตกจะมีอาการแย่ลงอีก ต้องทำอย่างไร

วิธีแก้ไข อาการแบบนี้พบได้บ่อยๆกับส้วมประเภทตักราดในชั้น 1 และใช้ระบบส้วมซึม คือไม่ได้ใช้บ่อบำบัดสำเร็จรูปฝังดิน ผมขอเพิ่มเติมเป็นความรู้ให้แก่ท่านก่อนจะไปถึงวิธีแก้ปัญหานะครับ ระบบส้วมซึมเป็นระบบเดิมๆที่เราเคยใช้กัน พบมากในต่างจังหวัด ในกรุงเทพฯส่วนใหญ่ใช้บ่อหรือถังบำบัดสำเร็จรูปชนิดฝังดินกันหมดแล้ว ระบบส้วมซึมเดิมทำขึ้นจากปลอกซิเมนต์ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 80 เซนติเมตร – 1 เมตร ขุดฝังลงไปจำนวน 2 บ่อ เรียกว่า บ่อเกรอะและบ่อซึม

การแก้ปัญหาในขั้นต้นเลยก็คือ ต้องแจ้งรถมาดูดสิ่งปฏิกูลออกไปจากบ่อเกรอะและบ่อซึม ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาได้เฉพาะหน้า แต่หากจะแก้ปัญหาแบบถาวรนั้น ต้องยกฐานส้วมให้สูงขึ้นประมาณ 1 ฟุต และต่อบ่อเกรอะให้สูงขึ้นอีก 1 ฟุต เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสิ่งปฏิกูลในระดับที่พ้นจากน้ำซึม ที่จะย้อนเข้ามาสร้างปัญหา

หรือด้วยวิธีที่ 2 คือ นอกจากจะยกฐานส้วมแล้วให้ปรับเปลี่ยนระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึมเดิมเป็นบ่อบำบัดสำเร็จรูปโดยติดตั้งให้ระดับบ่ออยู่สูงกว่าท่อระบายน้ำสาธารณะ แต่มีข้อแม้ว่าถนนหน้าบ้านของท่านจะต้องมีท่อระบายน้ำสาธารณะด้วยนะครับจึงจะทำได้